มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางระบบเครือข่าย (ROUTER) ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

         ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปรับปรุงอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางระบบเครือข่าย (Router) วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.30 - 21.00 น. ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทุกวิทยาเขต
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

     ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วย ผศ.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชา รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยมี ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวรายงานและต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะอาจารย์ ผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักของวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักของวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประกาศ เรื่อง ปฏิทินงานแผนกงานหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

      วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประกาศ เรื่อง ปฏิทินงานแผนกงานหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เอกสารประกอบ:  รายละเอียดประกาศ

โครงการค่ายคุณธรรม

     ขอเชิญนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรม ในวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ และวัดจันทน์ธาตุทาราม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

 

โครงการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

          ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์